Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Άγιε μου Βασίλη, ο σάκος είναι digital; | DEASY-TAL ERA

Ξαναγίναμε DEASY-tal era.

Πότε ήταν που στα γράμματα μας για τον Άγιο Βασίλη ζητούσαμε και επί γης ειρήνη; Ήμασταν πολύ αθώα πλάσματα τελικά. Τώρα που μεγαλώσαμε, όπου κι αν δω, όλες οι λίστες θέλουν gadgets. Τηλέφωνα, υπολογιστές, κάμερες, μπλιμπλίκια διάφορα. Άγιε μου Βασίλη, ο σάκος έγινε digital;

(έχει και συνέχεια)

Σχόλια εκεί.

Συγχαρήκια εδώ.

Σματς

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>