Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

SOPA – όπως λέμε σώπα | DEASY-TAL ERA

Ξαναγίναμε DEASY-tal era.

Σήμερα που το γράφω η υποχρέωση στη σιωπή φαίνεται πολύ κατάλληλο θέμα για την ημέρα. Αν παρακολουθείτε τα νέα από το χώρο της νομοθεσίας περί Διαδικτύου θα έχετε ακούσει για το SOPA. Που… καταλλήλως, ακούγεται περίπου όπως το “σώπα” στα Ελληνικά. Σα να λέμε, διάνα.

(έχει και συνέχεια)

Σχόλια εκεί.

Συγχαρήκια εδώ.

Σματς

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>