Μια διαφορετική σημείωση περί του gamato.info

Το logo είναι από το ΠΡΕΖΑ TV

Πολλές φορές έχουμε συζητήσει περί των πνευματικών δικαιωμάτων με φίλους και κατάφατσα . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…