Αυτός. Ο Allu Fun Marx.

allufunmarx

Ο Allu Fun Marx, φίλος – ακόμα κι αν δεν τον είδα ποτέ από κοντά – πέθανε από ότι μαθαίνω. Δε μ’αρέσει να λέω “έφυγε” και τέτοια. Πέθανε. Τη γράφω έτσι αυτή τη λέξη . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…