Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Βοήθεια

Μπορεί κανείς να μου βρει το παρακάτω; Pleaaaaaaaaaaaaaaaseeeeeeeeeee

Title: The scientific research potential of virtual worlds
Author(s): Bainbridge WS (Bainbridge, William Sims)
Source: SCIENCE 317 (5837): 472-476 JUL 27 2007

και

Title: Get a (second) life!
Author(s): Swaine M (Swaine, Michael)
Source: DR DOBBS JOURNAL 32 (5): 16-18 MAY 2007

και

Title: Your second life? Goodwill and the performativity of intellectual property in online digital gaming
Author(s): Herman A, Coombe RJ, Kaye L
Source: CULTURAL STUDIES 20 (2-3): 184-210 MAR-MAY 2006

2 comments to Βοήθεια

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>