Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Δεν αργώ λέμε

Ορίστε. Για να παίρνουμε έστω και φωτογραφικό κουράγιο.



Porto Katziki
Originally uploaded by edit_kis.

6 comments to Δεν αργώ λέμε

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>