Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Γιατί η English National Opera είναι μπροστά

Γι’αυτό

Opera ad WIN

See: Don Giovanni at the English National Opera

6 comments to Γιατί η English National Opera είναι μπροστά

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>