Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Ρόδα

Καλώστα τα ρόδα… Ανθίσανε.

“Ωραία είσαι άνοιξη… γιατί δε μας λυπάσαι…”
*Άνοιξη – Μακρινά Ξαδέλφια – Συλλογή Ηλεκρική Άνοιξη, Δίφωνο 115

Roses

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>