Σύντομες οδηγίες καφρίλας για πληρωμένες αναρτήσεις

Day 4 - Paying off debt

Αγαπητοί bloggers που θέλετε να ή βγάζετε ήδη χρήμα από τις online δραστηριότητες σας κάνοντας προώθηση προϊόντων χωρίς να λέτε ότι πληρώνεστε.

(και) Αγαπητές εταιρίες που πληρώνετε λεφτά στους παραπάνω bloggers για να σας προωθούν τα προϊόντα χωρίς να λένε ότι πληρώνονται.

Με . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…