Η γεροντοκορίαση: μια μάστιγα της εποχής μας

Librarians

Σήμερα θέλω να σας πω για τη γεροντοκορίαση.

Αν προσέξετε, θα παρατηρήσετε όλα τα ανθρωποπαρατηρητικά που γράφω από το 2004 μέχρι σήμερα δείχνουν ότι γράφω αναλόγως την ηλικία μου. π.χ. με σειρά ηλικίας (μου) καλύψαμε τη Γυναίκα την Καριόλα, το έπος της Ροκ Μπάντας, τη Γυναίκα Νιάου, την . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…