Τότε που όλους θα μας αγόραζε ο ΔΟΛ

HORSE FOR SALE Uploaded by NC Cigany on 16 May 08, 12.09AM GMT.

Για να τα ξεκαθαρίσω από την αρχή ποτέ μου δεν είχα πρόβλημα με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Άλλωστε πήγα και ασχολήθηκα μαζί τους στο Μεταπτυχιακό μου . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…