Θα αρχίσω πόλεμο για τη φωνή σου κερά μου

… Uploaded by _Paula AnDDrade on 24 Jan 09, 8.43PM GMT.

Πολλά ‘χε ακούσει για την ομορφιά της Κερκέζας ετούτης, για την αγριάδα της, για το τραγούδι της, που καμιά φορά, τα μεσάνυχτα, στο μπαϊράμι, τινάζουνταν από τα πυκνά καφάσια και τράνταζε . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…