Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Σαββατοκύριακο στας Αγγλίας

Chedwell Cottage
Διαμονή: Chedwell Cottage, Cheddar, Somerset


Cheddar
Χαλάρωση: Cheddar village, Somerset

Cheddar Gorge
Υπάρχουν γκρεμοί στην Αγγλία; – Cheddar gorge, Cheddar, Somerset

Cheddar Caves
Η χαζή χαρά της υπόγας: Cheddar caves, Cheddar, Somerset

Cheddar Caves
Ο καταρράκτης: Cheddar caves, Cheddar, Somerset

Cheddar Caves
Το παγωμένο ποτάμι: Cheddar caves, Cheddar, Somerset

P1110752
Τα ρωμαϊκά λουτρά: Bath

Roman Baths
Ο “δεν έμπαινα που να με πλήρωνες: Bath

Same same
Η καταπληκτικότερη ζεστή σοκολάτα όλων: Same same but different, Bath

Μέχρι την επόμενη μίνι απόδραση

9 comments to Σαββατοκύριακο στας Αγγλίας

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>