Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Ανάπαυλα

Το digital-era αναπαύεται εν τόπω χλοερό δία ολίγας ημέρας.

Μέχρι την επόμενη Τρίτη ας πούμε.

4 comments to Ανάπαυλα

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>