Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Σκούπα στον υπολογιστή έβαλες; | DEASY-TAL ERA

Ξαναγίναμε DEASY-tal era.

Τώρα που μπαίνει η άνοιξη είναι ώρα για το θρυλικό spring clean. Αν είχαμε να ασβεστώσουμε θα ασβεστώναμε κι όλας. Στις εποχές που ζούμε όμως αντί για ασβέστη βάλαμε σκούπα στον υπολογιστή.

Η σκόνη μπαίνει στον υπολογιστή για να (τον) πεθάνει. Είμαι βέβαιη πλέον, κατόπιν λεπτής εγχειρήσεως που κάναμε στο τεράστιο κουτί του δικού μου.

(έχει και συνέχεια)

Σχόλια εκεί.

Συγχαρήκια εδώ.

Σματς

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>