Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Αι Γυναίκαι according to @fotisl

Αι Γυναίκαι

Ο fotisl τα είπε όλα.

1 comment to Αι Γυναίκαι according to @fotisl

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>