Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Τα Πρωινά Μετά: 9.117 λέξεις

Πείραμα NaNoWriMo09

Συνέχεια.

Διαβάστε τη συνέχεια…

5 comments to Τα Πρωινά Μετά: 9.117 λέξεις

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Additional comments powered byBackType