Η ανεργία των πτυχιούχων και η στατιστική

Amy's grad' goldsmiths London (Cecelia Bee)

Η στατιστική και τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από αυτή θέλει και ένα λίγο προσεκτικότερο διάβασμα των διαφόρων άρθρων και αναρτήσεων στα blogs.

Παράδειγμα: 50% πτυχιούχοι άνεργοι στην Ελλάδα σε αντίθεση με 18% πτυχιούχοι άνεργοι στη Μεγάλη Βρετανία

Τί λείπει: Ποιο είναι . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…