Πέθανε ο θείος

Πηγή: http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/1497/

Πηγή: http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/1497/

Το Σάββατο είχαμε πάει στην Όπερα (τέτΧιοι ειμαστάνε) και είδαμε L’elisir d’amore. Έχω και λεπτομερή κουτσομπολιά . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…

Γιατί η English National Opera είναι μπροστά

Γι’αυτό

Opera ad WIN

See: Don Giovanni at the English National Opera