Τί γριά θέλω να γίνω – και προπονούμαι από τώρα

84 Old Russian Ladies are Mean

Θέλω να επικεντρωθούμε στην κρίση ειλικρίνειας που με έχει πιάσει αυτές τις μέρες. Μπορεί να οφείλεται στην κούραση, στην ηλικία, στα πολλά λίπη στη διατροφή μου, δεν έχει σημασία.

Όποιος με έχει ρωτήσει τη γνώμη μου αυτές τις μέρες έχει πάρει την πραγματική, . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…