Την τσάκωσα τη bloggie

My new Sony bloggie

Διότι μπορείς να πάρεις κάτι δωρεάν για να κάνεις τη δουλειά σου και να το πεις κι όλας.

Λεπτομέρειες εδώ.