Ο Άντρας ο Μαμάκιας (Ταπεράκιας, Λεβεντόπαιδο Αρίστος και Μεταξάς)

Mr. Preppy by Erik Olsson (lasard)

Mr. Preppy by Erik Olsson(lasard)

Στην αθάνατη παράδοση των ανθρωποπαρατηρητικών αναρτήσεων . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…