Υπηρεσία Μίας Στάσης. Ένα μπράβο και τρεις ερωτήσεις.

Recycled Paper Art Project

Δεν ξέρω αν τα μάθατε αλλά εις την Ελλάδα ξεκίνησε η Υπηρεσία Μίας Στάσης.

Άσχετο: Αυτο το Υπηρεσία Μίας Στάσης μου θυμίζει ολίγον στάσεις του σεξ. π.χ. Υπηρεσία Μίας Στάσης: Ιεραποστολικό, 50 ευρά.

Πάμε πάλι.

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε ότι σε ένα . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…