Εμπρός βήμα ταχύ, για να γεννοβολήσουμε να πνίξουμε τη γη

Δεν έχω ιδέα τί συμβαίνει και τελευταία γεννοβολάτε δεξιά κι αριστερά. Όπου σταθώ κι όπου βρεθώ είστε με ένα μπιμπερό στο χέρι ή με την κοιλιά στο στόμα.

Υποπτεύομαι τί συμβαίνει βέβαια. Πρώτα από όλα, έχω περάσει τα τριάντα και αναπόφευκτα οι παρέες μου είναι μια παρόμοιας ηλικίας. Ειδικά για μας τα κοριτσάκια είναι μια . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…