Ο Δημήτρης Καραβασίλης και η ζωή (που δεν τελειώνει με ήττα)

Με τί τελειώνει η ζωή είπαμε;

Με περίμενε στο σπίτι το βιβλιαράκι κι ακόμα δεν το έχω ανοίξει.

Δουλειές – θα έλεγα.

Στην πραγματικότητα όμως θέλω να το χαρώ το βιβλίο… και το κρατάω για τις μέρες της ξεκούρασης.

Δημήτρη, χίλια ευχαριστώ και εύχομαι 100 τέτοια και καλύτερα . . . → Περάστε στα ενδότερα για τα περαιτέρω…