Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Ο άντρας με το όπλο

Mystery man

Εξαιρετική (και σπάνια) φωτογραφία από το Hampton Court Palace. Με ομίχλη. Και σκατόκρυο.

3 comments to Ο άντρας με το όπλο

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>