Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Ροϊδης

… η αθυροστομία είναι επίσης αναγκαία εις τους σατυρικούς όσον η υποκρισία εις τους ιερείς.

Εμμανουήλ Ροϊδης
Η Πάπισσα Ιωάννα και η Ηθική.

5 comments to Ροϊδης

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>