Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Παρακολουθώντας τους Ολυμπιακούς online | DEASY-TAL ERA

Ξαναγίναμε DEASY-tal era.

Οι Ολυμπιακοί στη Βρετανία είναι παντού. Στην τηλεόραση, στο ράδιο, στους δρόμους. Εκεί όμως που δεν ξεφεύγεις με τίποτα είναι online. Δηλαδή δεν ξεφεύγεις αν είσαι στη Βρετανία.

(έχει και συνέχεια)

Σχόλια εκεί.

Συγχαρήκια εδώ.

Σματς

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>