Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Έχε γεια καημένο hotmail | DEASY-TAL ERA

Ξαναγίναμε DEASY-tal era.

Τώρα που η Microsoft μετατρέπει το hotmail σε outlook(ντοτ κομ) ήρθε η ώρα της νοσταλγίας. Μας πιάνει πού και πού όλους.

Εκεί γύρω στο 1996 δύο καλά παιδιά, ο Sabeer Bhatia και ο Jack Smith, δημιούργησαν το HoTMaiL. Ήταν οι εποχές των παχιών αγελάδων και η Microsoft αγόρασε την υπηρεσία. Μην κοιτάς που και τώρα αγοράζουν πάλι οι εταιρίες η μία την άλλη μετά κάποια χρόνια πλήρους καταστροφής. Οι σωστές εξαγορές γίνονταν τότε, όταν δεν ήταν καλή μέρα αν δεν είχες πουλήσει τουλάχιστον μία startup.

(έχει και συνέχεια)

Σχόλια εκεί.

Συγχαρήκια εδώ.

Σματς

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>