Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Ποια είναι τα “βαρετά” μαθήματα πληροφορικής; | DEASY-TAL ERA

Ξαναγίναμε DEASY-tal era.

Στη Βρετανία ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα αλλάξουν τα “βαρετά” μαθήματα πληροφορικής στα σχολεία και θα αντικατασταθούν από “open source” πρόγραμμα μαθημάτων. Καλή εποχή για μαθητές;

(έχει και συνέχεια)

Σχόλια εκεί.

Συγχαρήκια εδώ.

Σματς

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>