Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

For the fucking runaway in me

For the fucking runaway in me

Πότε…

Πότε…

Πότε θα ΄ρθει μιά στιγμή…

μιά αφορμή, μιά εκδρομή

να φύγω…

—-
Αν είναι αρρώστια η αγάπη – Θηλυκή Εταιρεία OST

3 comments to For the fucking runaway in me

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>