Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Αλλάζει το facebook;


facebook addicted
Originally uploaded by
Vasjen Katro

Αν όντως αλλάξει το facebook και επιτέλους επιτρέψει ευκολότερη διαχείρηση και ομαδοποίηση επαφών λέω να το ανοίξω πάλι πιο ευρέως. (Γιατί το είχα περιορίσει πολύ)

Μεγάλη χαρά μου δίνεις Μάρκο μου.

Βλέπε:
An Open Letter from Facebook Founder Mark Zuckerberg

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>