Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Ατό το ματοτέρεμας

Σαράντα σεβντάς κι αν εφτάς, γιάβριμ
σαράντα σεβντάς κι αν εφτάς, πούλιμ
κι α βρεικς άμον εμένα

Για έλα έλα πούλιμ
με τεμέν’ έλα, γιάβριμ
ατό το ματοτέρεμας, πούλιμ
θα συρ’ και παιρ’ τ’ αχούλιμ

———–
Σημείωσις: Ποιοί είναι αυτοί οι Ηθικόν Ακμαιότατον; Εύγε στα παιδιά, χρόνια έχω να το ακούσω σωστά το κομμάτι, όλοι κομμένο το λένε.
Σημείωσις 2: Καλούνται άλλοι ποντιακά γνωρίζοντες να μεταφράσουν. Εγώ αρνούμαι. Γιατί αυούτος που νουνίζω καλατσέυ’ ατά καλά τ’αρνόπομ.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>