Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

The Tempest

.. we are such stuffe
As dreames are made on; and our little life
Is rounded with a sleepe:

Prospero, The Tempest

Ονειρεύομαι θέατρο!

Θάνο check your e-mail σου ετοιμάζω εκ βαθέων.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Additional comments powered byBackType