Το Πικρό Τσάι της Ξενιτιάς

Να γράφει το κοντέρ χιλιόμετρα

Blooming Roads

Τελευταία όλο κάτι θέλω να γράψω κι όλο μου ξεφεύγει.

Θα βγω στους δρόμους να το πιάσω.

Θα γράψει το κοντέρ χιλιόμετρα μωρό μου και από τα ηχεία θα ουρλιάζουν για λίγη ηδονή οι Led Zeppelin.

Ξέρεις γιατί.

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Additional comments powered byBackType